Cochande ledarskap - kurs 3 dagar

För framtidens ledare
Vi lever i en tid och på en plats där människor inte längre går till jobbet bara för att tjäna sitt levebröd. Vi går till jobbet för att bidra, utvecklas, ha roligt och känna gemenskap. Framtidens arbetsplats behöver coachande ledare.

Ett coachande ledarskap gör att dina medarbetare känner större delaktighet, utvecklas och tar mer ansvar. De presterar bättre resultat genom att själva komma fram till sina lösningar. De känner mindre stress och mer stolthet. Det coachande ledarskapet ger dig kraftfulla verktyg för att leda mot tydliga mål.

Vill du kunna möta dina medarbetare i ett autentiskt och modigt ledarskap samtidigt som du på ett professionellt och strukturerat sätt coachar dem mot era gemensamma mål? Kursen vänder sig till dig som arbetar som ledare/chef och vill ha verktyg och stöd för att utveckla ditt coachande ledarskap.

Framgång i coachande ledarskap beror mycket på ledarens förmåga att effektivt skapa kontakt med medarbetaren. Därför jobbar vi mycket med din förmåga att vara trygg, avspänd och närvarande i mötet. Vi följer också en tydlig struktur med konkreta mål och handlingsplaner som stöd för att du och dina medarbetare ska kunna skapa de resultat ni önskar.

Form
Kursen är upplagd under 3 dagar med ca en månads mellanrum för egen praktik. Mellan dagarna ingår hemuppgifter för att du ska få möjlighet att praktisera det coachande ledarskapet i din vardag. Vi arbetar med upplevelsebaserad inlärning, vilket innebär att du kommer att coacha och bli coachad i ämnen som rör ditt ledarskap och din personliga utveckling under kursen. För att kunna delta i kursen fullt ut behöver du vara genuint intresserad av din egen utveckling. Vi tror att man behöver vara det för att kunna coacha andra. Kursen kan också läggas upp som en intensivkurs 3 dagar i rad.  

Ur innehållet
Den coachande ledarens verktyg:
- Aktivt lyssnande
- Kraftfulla frågor
- Fokus och närvaro
- Coachande feedback
- Utmanande och inspirerande mål
- Konkreta verktyg för planering och uppföljning

Mål med kursen
Efter kursen har du:
- Utvecklat din förmåga att genomföra coachande samtal och hjälpa andra att utvecklas.
- Förståelse för coachning och dess värde i ledarskapet.
- Fördjupade insikter om dig själv som individ och ledare.

Om kursen genomförs i en ledningsgrupp eller annat team kommer den också att utveckla och stärka teamet samt ge er en gemensam plattform för kommunikation och ledarskapsvärderingar inom organisationen.
 
Efter kursen - individuell fördjupning
Efter genomförd kurs erbjuds ledarna individuell coaching. Syftet är att ledaren själv ska få en upplevelse av att bli coachad i ett längre coachingprogram av en professionell extern coach som inte har någon direkt koppling till arbetsplatsen. Det fördjupar förståelsen för coachingens oanade möjligheter och ger inspiration till det egna coachande ledarskapet.

Påbyggnadskurs: fördjupa ditt coachande ledarskap
Vi erbjuder också ytterligare en 3 dagars kurs för ledare som praktiserat coachande ledarskap under en tid. Den fokuserar på nästa nivå i coachingen och fungerar som en handledande utbildning där ledarna får stöd och inspiration i sitt dagliga ledarskap. Nya verktyg för coachingen introduceras och praktiseras.

Pris
Begär offert. Ange antal deltagare och önskad tidpunkt för kursen.  

Kontakt
För ytterligare information, frågor eller referenser kontakta:
Mia Lehndal
0731 - 59 22 51
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)