Yoga

img-0948-beskuren.jpg

Body Love Yoga

Den här yogaformen har växt fram för att jag ser ett stort behov av att stärka självkänslan genom kontakt med den egna kroppen. För att verkligen älska oss själva behöver vi möta oss själva på djupet, inte minst våra kroppar. Jag har själv praktiserat Organisk Yoga och Yin Yoga i många år och hämtat inspiration därifrån samt från mitt arbete med människor i utveckling och kroppsmedvetenhet.

Läs mer