Att sätta utmanande & inspirerande mål

Målstyrning i alla ära, men tenderar att fungera dåligt i praktiken om alla inblandande inte känner äkta inspiration och motivation inför målen. Vi erbjuder facilitering av kortare eller längre grupprocesser där vi hjälper er att formulera riktigt kraftfulla mål. Ofta behöver övergripande organisationsmål brytas ner på individnivå för att de ska få ett verkligt värde för berörda individer och därmed bli effektiva. 

- På organisationsnivå

- På gruppnivå

- På individnivå

Kriterier för effektiva mål
- Inspirerande
- Utmanande
- Specifika
- Visionära
- Mätbara
- Möjliga
- Realistiska
- Personliga
- Hållbara

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)