Personlig Effektivitet

Dagens arbetsklimat ställer hårda krav på individens förmåga att hantera hög arbetsbelastning. Vi ska kunna sätta gränser, prioritera, vara effektiva och kommunicera klokt. Helst också känna oss nöjda med oss själva efter arbetsdagens slut. För att klara detta behöver vi ha god självkännedom och förmåga att kommunicera våra behov och gränser på ett moget sätt. Kursen "personlig effektivitet" är inriktad på att ge dig verktyg för detta. Arbetsgivaren har alltid ett ansvar för en rimlig arbetsbelastning, men vi vet också att olika individer hanterar stress på olika sätt och den här kurser ger dig nycklar till det du själv kan påverka för att skapa ett skönt arbetsliv.


Innehåll

  • Prioritera
  • Behov och gränser
  • Säga ja och säga nej
  • Hitta flödet i arbetsdagen
  • Hur kan jag påverka mina tankar och känslor
  • Stresshantering
  • Självkännedom

Form
1 heldag + 3 timmars uppföljning. Uppföljningen är valfri och kan även göras återkommande för att fördjupa och integrera insikter och kunskaper.

Mål med kursen
Att ge medarbetarna en större känsla av eget ansvar och att de kan påverka sin situation oavsett yttre omständigheter.

Pris
Begär offert

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)